Elevenes første skoledag i grunnskolene i Vennesla er torsdag 19. august. 

Ansatte ved skolen møter etter avtale med rektor.

Skole

Trinn            

 Kl.

Hunsfoss skole

  2.-7.

  08:30

Samkom skole

  2.-7.

  08:30

Vennesla skole

  1.

  2.-7.

09:00

08:30

Skarpengland skole

 

  1.       

  2.- 10.

  10.00

  08:55

Eikeland oppvekstsenter

  1.-7.

  08:15

Kvarstein skole

  1.

  2.-7

09:00

08:30

Moseidmoen skole 

  1.

  2.-4.

  5.-7

09:30

08:25

  08.35

 

Vennesla ungdomsskole

  8.

  9.

  10.

  08:25

  08:30

  08:35

Vennesla voksenopplæring

  Voksene

  08:30

 

                                             Seksjon for oppvekst