Elevenes første skoledag i grunnskolene i Vennesla er mandag 17. august. 

Ansatte ved skolen møter etter avtale med rektor.

Skole

Trinn            

 Kl.

Hunsfoss skole

 1.

 2.-7.

09:00

08:30

Samkom skole

 1.

 2.-7.

09:00

08:30

Vennesla skole

 1.

 2.-7.

09:00

08:30

Skarpengland skole

 

  1.       

2.- 10.

 

  10.00

  08:55

Eikeland oppvekstsenter

 

  1.-7.

08:15

Kvarstein skole

  1.

  2.-7

09:00

08:30

Moseidmoen skole 

  1.

  2.-4.

  5.-7

09:00

08:25

  08.35

 

Vennesla ungdomsskole

 

  8.-10.


08:25

 

                                             Seksjon for oppvekst