Innskrivingen av barn som skal starte i 1. trinn høsten 2022 skjedde i januar og februar.  Lærere og andre ansatte har hatt planleggingsdager denne uka, og nå gleder vi oss alle sammen tl å ønske nye og gamle elever velkommen.

Det er seks kommunale grunnskoler i Vennesla. Vennesla ungdomsskole er en ren ungdomsskole, mens Skarpengland skole har elever fra første til tiende trinn og  Vennesla, Moseidmoen, Kvarstein og Eikeland skoler har elever fra første til sjuende trinn.

I tillegg har vi en friskole, Oasen og Vennesla voksenopplæring (VVO) som driver grunnskoleopplæring for voksne. 

Skolenenes nettsider

Nettsidene til skolene gir mye nyttig og viktgi informasjon. Der finner du tidspunkt for oppmøte og annen relevant informasjon.  Du finner også mer informasjon rundt skolestart i grunnskolen.

Skoleruta 

Skoleruta viser oversikten over skolenes ferie- og fridager for inneværende skoleår, og noen skoleår fram i tid. 

Skoleskyss.

Grunnet ny skolestruktur i Venneslabygda vil det være flere som får gratis skoleskyss enn ellers. Det kan du lese om i saken som heter:

Setter inn buss der det er farlig skoleveg

Det er fylkeskommunen via selskapet Agder Kollektivtrafikk (AKT) som administrerer og driver skoleskyss i hele Agder, også Vennesla. Nærmere opplysninger om skoleskyss, skoleruter og ruteplan, finnes på  AKTs hjemmesider.

Vi anbefaler

AKT skoleskyss

AKT reiseplanlegger. Her kan du skrive inn stoppested og dato søke tider via det store blå søkefeltet.

Du bør gå, sykle eller busse!

Færrest mulig biler ved skolene morgen og ettermiddag. Vi anbefaler denne saken om fordelene med å gå, sykle eller busse til skolen. Få inn den gode vanen med en gang!