Skolene i Vennesla starter skoleåret 2022/2023 slik:

  • Elevenes første skoledag er torsdag 18. august.
  • Oasen skole har sin første skoledag onsdag 17. august.

Skole

Trinn

Kl.

Vennesla skole

1.

09:00

2.-7.

08:30

Skarpengland skole

1.

10:00

2.-10.

08:55

Kvarstein skole

1.

09:00

2.-7.

08:30

Moseidmoen skole

1.

09:00

2.-4.

08:25

5.-7.

08:35

Eikeland oppvekstsenter

1.-7.

08:15

Vennesla ungdomsskole

8.

08:25

9.

08:30

10.

08:35

Vennesla voksenopplæring

Alle

08:30

Oasen skole

NB skolestart 17.08.

1.

09:00

2.-9.

08:30

Ansatte ved skolen møter etter avtale med rektor.

Seksjon for oppvekst