Skoleruta 2022/2023

Måned  Informasjon Skoledager
August Skolestart torsdag 18 august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 40, planleggingsdag 21. oktober 15
November   22
Desember Siste skoledag før jul 20. desember 14
Januar Skolestart 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars    23
April Påskeferie 3. april - 10.april 14
Mai Fri mandag 1.mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag, fredag 19. mai og mandag 29. mai (2. pinsedag. 18
Juni Siste skoledag før sommerferie 22. juni 16
Sum  Skoledager i skoleåret 2022/2023 190

 

Skoleruta 2023/2024

Måned Informasjon Skoledager
August Skolestart torsdag 17. august 11
September   21
Oktober Høstferie uke 40, Sørlandsk lærerstevne/planleggingsdag fredag 20. oktober 16
November   22
Desember  Siste skoledag før jul torsdag 21. desember 15
    85
Januar  Skolestart onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 16
Mars Påskeferie 25. mars til og med  2. april 16
April Påskeferie 25. mars til  og med 2. april 20
Mai Fri onsdag 1. mai, torsdag 9. mai (Kr. Himmelfarstdag), fredag 10. mai, fredag 17. mai og mandag 20. mai (2. pinsedag) 18
Juni Siste skoledag før ferien torsdag 20. juni  14
Sum  Skoledager  190

 

Skoleruta 2024/2025

Måned Informasjon Skoledager
August Første skoledag 15. august 12
September Høstferie uke 40 20
Oktober Høstferie uke 40, Sørlandsk lærerstevne/planleggingsdag fredag 18. oktober 18
November   21
Desember Siste skoledag før juleferie fredag 20. desember 15
    86
Januar Skolestart tirsdag 7. januar 19
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars   21
April Påskeferie mandag 14. april til og med 21. april 16
Mai Fri torsdag 1, mai, torsdag 29. mai (Kr. Himmelfartsdag), fredag 30. mai (inneklemt dag) 19
Juni Fri mandag 9. juni (2. pinsedag) Siste skoledag før ferien fredag 20. juni 14
Sum Skoledager 190