Når det nærmer seg skolestart, får du et brev fra skolen barnet skal begynne på. Under kan du se en oversikt over skolekretser i Arendal. 

Bytte av skole

Som foresatt kan du søke om at eleven kan få gå på en annen skole enn den eleven hører til. Det er enhetsleder/rektor på den skolen som eleven ønsker å gå på, som skal behandle søknad om å gå på en annen skole enn nærskolen. 

Her er kart over skolekretsgrensene i Vennesla kommune (pdf)

Her er et tettere kart over skolekretsgrensene i nedre Vennesla (pdf)