Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Vi arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleier tilbyr veiledning,   helseundersøkelser, vaksinerer og følger opp barn og unge. Vi samarbeider bredt med andre instanser og henviser videre ved behov.

Kontakt oss

Helsesykepleier har en åpen dør for alle elevene. Kom gjerne innom for en prat. Vi har taushetsplikt. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Du kan også ringe, sende sms eller e-post.

Foresatte som ønsker en samtale er også velkommen, ta kontakt med helsesykepleier for å avtale et møte.

Finn helsesykepleier på din skoles nettside 

Her finner du skolene

 • Vennesla helsestasjon
 • 381 37415

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å ha en skolehelsetjeneste, og alle barn har rett til å snakke med helsesykepleier

Skolehelsetjenestens tilbud

Råd og veiledning

Helsesykepleier gir råd og veiledning om fysisk, psykisk eller sosial helse. Du kan for eksempel snakke med oss om trivsel hjemme eller på skole, søvn, kosthold, syn hørsel, seksualitet, mobbing, stress identitet, rus, pubertet osv.

Du kan også ta kontakt om du har en venn som trenger hjelp eller veiledning. Noen ganger hjelper det å snakke med en trygg fagperson.

Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

 • 1. trinn:   Skolestartundersøkelse ved lege og helsesykepleier. Kartleggingsskjemaet i godt begynt brukes
 • 2. trinn:   Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac). Undervisning om vold og overgrep
 • 3. trinn:   Måling av høyde og vekt. Individuell helsesamtale. Undervisning om helse, kost og fysisk aktivitet sammen med fysioterapeut
 • 5. trinn:   Individuell helsesamtale. Kartleggingsskjemaet i godt begynt brukes

Undervisning om pubertet

 • 6. trinn:   Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR vaksine)
 • 7. trinn:   Vaksine mot HPV (humant papillomavirus, Cervarix) to doser. Gruppesamtaler, overgang til ungdomsskolen
 • 8. trinn:   Måling av høyde og vekt. Individuell helsesamtale. Undervisning i «alle har en psykisk helse» og psykologisk førstehjelp
 • 9. trinn:   Samliv- og seksualitetsundervisning. Undervisning i psykisk helse
 • 10. trinn:   Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio)

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksinasjonskort kan hentes på helsenorge-vaksiner

Vi tilbyr også:

 • Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte f.eks. syn/ hørselstest
 • Undervisning i ulike helserelaterte tema
 • Skolene tilbyr grupper for barn etter samlivsbrudd
 • Foreldremøter

Kontaktinfo:

Ledende helsesykepleier Elin Karlsen Osmundsen
mobil 905 75 692 / 381 37415