- Der ligge Aurabekken. Så leit at han blei lagt i røyr. Tenk hvis det hadde vore ein kanal, mest som i byane i Tyskland, sier og Trygve Jortveit peke på et kart.

Lokalhistorikeren fra Nesane kom tirsdag sammen med Roald Omdal, Håkon Honnemyr, Rolf Stokkeland og Vidar Abrahamsen fra Vennesla Historielag  til Herredshuset for å drøfte skiltplanen langsden nye  Strandstien og Venneslafjorden.

Det var kultursjef Arnstein Håkonsen, rådgiver Eirik Aarrestad og idrett- og friluftsrådgiver Lena Flateland som kalte inn ekspertene.

Strandstien er ferdig om få uker. Men hvordan skal den skiltes? Man er enige om å forsøke å sette opp to større infoskilt. Ett ved Aurabekken i starten av stien og ett ved Nesodden. Historielaget og kommunen er også enige om flere info-skilt rundt fjorden senere.  Samtidig blir det enighet om at det også bør settes opp endel stedsnavneskilt langs strandstien.  

Trygve snakker om badeplassen, Geiteryggen, fjellet, vaskeplassen, Nesodden, hestefjellet, bommene som gikk over elva og hvorfor det heter Revia.

- Da elva var seks fot lavere, før oppdemmingen, gikk elva stri ved Nesane. Strømmen laget et rev av sand  og innenfor en kraftig ie (strømvirvel), altså Revia, forteller Trygve.

Hva som skal stå på skiltene, skal ekspertene i historielaget jobbe videre med. Men all info skal knyttes til qr-koder slik at du kan klikke deg videre inn til ganske omfattende lokalhistoriske artikler – for eksempel om fløtinga i elva.

Infoskiltene følger malen som Vest-Agder fylkeskommune bruker. Navneskiltene skal freses ut i tre, lik dem som er i de andre turløypene.