Tilbud i Vennesla

Er du skeiv i Vennesla og lurer på hvilke tilbud som finnes for deg? Her har vi samlet en oversikt. 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom opp til 24 år. Her møter du ansatte med kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Skolehelsetjenesten

Du kan ta kontakt med skolehelsetjenesten din hvis du ønsker å snakke med noen eller lurer på noe. Du kan blant annet snakke med helsesykepleier om følelser og identitet.

Fri Agder

FRI Agder er et fylkeslag av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold som dekker begge Agderfylkene. De arrangerer medlemsmøter og forsøker å skape møteplasser for lhbt-personer her i sør. I tillegg fronter de den homo-politiske kampen på Sørlandet og driver informasjonsvirksomhet. 

Vennesla Pride

Vennesla fikk i 2020 sitt eget pride-arrangement. Festivalen har som fokus å feire mangfold og å motarbeide diskriminering. Vennesla Pride på facebook

Skeiv Ungdom Sør

Skeiv Ungdom Sør holder til på Samsen kulturhus i Kristiansand i Arendal. De dekker hele Agder og jobber både politisk og sosialt for mangfold og mot diskriminering. 

Transnettverk

Transnettverk er et tilbud på Sørlandet til personer som bryter med den tradisjonelle kjønnsnormen, og deres familie eller andre i nær relasjon. Møtene skjer hovedsakelig i Kristiansand, og hit kommer deltakere fra hele Agder. Se informasjon om møter på facebooksiden til FRI Agder. For mer informasjon eller påmelding til møter, kontakt Sandra Skjørvold Christensen, tlf 40 88 92 06.

På Facebook finnes det også en nettverksgruppe som heter «Foreldre til trans-ungdom i Sør». Formålet med gruppa beskrives som følger: «Denne gruppen er for foreldre til trans/ikke-binær og/eller kjønnskreativ ungdom i Sør. I et trygt og støttende miljø kan vi dele erfaringer, spørsmål og tanker, og bli enda bedre støttespillere for våre ungdommer». 

Regnbuenettverk Agder - pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet har et eget nettverk for homofile, bifile, lesbiske og transpersoner. Dette nettverket har fått navnet Regnbuenettverket. Du kan kontakte Regnbuenettverket i Agder på e-post regbuenettverk.agder@hotmail.com. 

Pust ut, Agder

Pust ut er en aktivitetsgruppe som er underlagt FRI Sør. De tilbyr sosiale og inkluderende treff hvor lesbiske, homofile, bifile, panfile eller transpersoner med utviklingshemning kan møtes og snakke fritt om kjønn og seksualitet. Pust ut på Facebook. 

Kommuneplan

Arendal kommune har ikke en egen handlingsplan mot rasisme og diskriminering, men i kommuneplanen fremheves inkludering, likeverd og likestilling. Alle skal ha samme rettigheter og frihet fra diskriminering.

Kartlegging av skeives levekår i Agder

På oppdrag fra Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner og Kristiansand og Arendal kommuner ble det gjennomført en kartlegging av skeives levekår i Agder fra 2017-2018. Kartleggingen ble gjennomført av Østlandsforskning og Likestillingssenteret. Gjennom kartleggingen har vi fått et bedre kunnskapsgrunnlag om skeives levekår i Agder. Denne kunnskapen skal bidra til gode fremtidige tiltak og beslutninger.

Rapport - Skeives levekår i Agder (pdf, 10 mb)

Kortversjon av rapporten - Skeives levekår i Agder (pdf, 5 mb)

Kontakt:

Alle tilbud og tjenester i Vennesla kommune skal ha et inkluderende fokus og retten til å være seg selv er grunnleggende. Hvis du opplever at dette ikke fungerer i praksis vil vi gjerne høre fra deg for å forbedre oss.  Vennesla kommune har ikke egen sexologisk rådgiver, men du kan ta kontakt med Helsestasjonen.