Hovedoppgavene til kommunens skatteoppkrever er innkreving og regnskapsføring av offentlige skatter og avgifter, samt veiledning og kontroll av arbeidsgivere.

Kontonummer for innbetaling av skatt: 6345 06 10145.
Denne konto krever KID nr.
KID nr. kan lages ved å gå inn på www.skatteetaten.no, velg "Selvbetjening".