Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på Skatteetaten sin hjemmeside.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. 

Skatteetaten har kontor i Kristiansand, på Kjøyta. Grunnet koronasituasjonen er kontoret kun åpent for saker som krever fysisk oppmøte slik som ID-kontroll og farskapssaker. 
Øvrige henvendelser må skje digitalt, pr telefon eller pr post.  

Kontaktinformasjon
Telefon: 800 80 000 

Henvendelser
Henvendelser til skatteetaten skjer fortrinnsvis via Altinn.

Dersom du er i tvil om hvilket skjema du skal bruke, kan du sende en generell henvendelse ved å bruke RF-1306.