10 405 skattytere er med i oppgjøret, dette er en nedgang på 563 fra 2017. Overskytende forskudd som skal tilbakebetales til skattyterne er på kr. 83,5 millioner, hvilket er en reduksjon på 5,4 millioner i forhold til skatteoppgjøret for 2017.

7.504 skattytere har penger til gode. Gjennomsnittlig tilgodebeløp er kr 11.121.

Utliknet restskatt utgjør til sammen kr 18.648.523,-, en økning på nærmere 1,9 millioner.

Antall skattytere som fikk restskatt var 1.351, med gjennomsnittlig restskatt på kr. 13.804.

Antall skattytere med 0-oppgjør og bortskrevet skatt viser totalt 1.550 skattytere.

Noen skattytere er blitt motregnet av det offentlige, og de vil få tilsendt eget brev om dette.

Skatteoppgjørene er under produksjon, og tilgodebeløp vil mest sannsynlig komme på konto fra og med torsdag 20.06.2019. Skattyterne som får tilgodebeløpet på giroblankett, vil nok ikke få utbetalingen før om en ukes tid, avhengig av postgang.

Restskatt opp til kr 1.000,- forfaller i sin helhet den 20.08.2019, mens restskatt over kr 1.000,- blir fordelt på 2 terminer, med forfall den 20.08.2019 og 24.09.2019.  Restskatter som ikke blir oppgjort innen forfall, kan tvangsinnkreves ved utleggstrekk, utleggsforretninger etc.  Ved utleggsforretninger påløper gebyr med kr. 1.955,-.  Ved tvangsinnkreving får skattyter registrert betalingsanmerkninger i offentlige registre. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter med for tiden 8.75% p.a.