10655 skattytere er med i oppgjøret, som er en økning på 563 fra 2016.  Overskytende forskudd som skal tilbakebetales til skattyterne er på kr. 88,9 mill.kr, en økning på 9,6 mill.  7.709 skattytere har penger til gode, som gir et snitt på kr 11.537,-. Restskatt som skal tilbakebetales utgjør til sammen kr 16.785.655,-, en økning på 4,4 mill. kr.
Antall skattytere som fikk restskatt var 1.357, og i snitt kr 12.369,-.  Antall skattytere med 0-oppgjør og bortskrevet skatt viser totalt 1.589 skattytere.

Noen skattytere er blitt motregnet av det offentlige, og de vil få tilsendt eget brev om dette.

Skatteoppgjørene er under utsending, og til gode beløpene vil mest sannsynlig  komme på konto fra og med onsdag 27.06.2018. For de skattyterne som får tilgodebeløpet på giro utbetaling, vil nok ikke få utbetalingen før om en ukes tid.

Restskatt opp til kr 1.000,- forfaller i sin helhet den 20.08.2018, mens restskatt over kr 1.000,- blir fordelt på 2 terminer, med forfall den 21.08.2018 og 24.09.2018.  Restskatter som ikke blir oppgjort innen forfall, kan tvangsinnkreves ved utleggstrekk, utleggsforretninger etc.  Ved utleggsforretninger påløper gebyr med kr. 1.921,-.  Ved tvangsinnkreving får skattyter registrert
betalingsanmerkninger i offentlige registre. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter med for tiden 8.50% p.a.