- Jeg gleder meg. Dette blir spennende, utfordrende og arbeidskrevende, men mye handler jo om å videreføre arbeidet, sier Knutsen.

- En del av jobben vil jeg gli rett inn i, men det er andre sider hvor jeg både må oppdateres og få noe opplæring, sier han.

Knutsen overtar 1. mars og skal virke i jobben til omorganiseringsprosjektet avsluttes 1. november. Han tar plass i kommunens ledergruppe der de andre kommunalsjefene og rådmannen sitter. Han gleder seg til å komme tett på det mer strategiske og overordnede arbeidet i Vennesla kommune.

Knutsen er i dag en av fire personalrådgivere i Vennesla kommune. Han har jobbet tett sammen med Engestøl siden han kom fra Direktoratet for økonomistyring i Kristiansand i 2012.

Siden én personalrådgiver er i svangerskapspermisjon, blir det kun to rådgivere igjen når Knutsen går over i lederstillingen. Dette må løses ved å få inn en vikar.

Knutsen jobber til daglig med personal inn mot NAV, enhet for livsmestring, enhet for barn og familie og Herredshuset.

Siden én personalrådgiver er i svangerskapspermisjon, blir det kun to rådgivere igjen når Knutsen går over i lederstillingen. Dette må løses ved å få inn en vikar.