Tid til riktig omstilling

- Vi skal ikke omorganisere for omorganiseringens skyld, men for å ruste oss til å møte de svært store utfordringene vi ser kommer. Vi må møte framtida offensivt, sier rådmann Svein Skisland.

Utfordring 1: Klimautslippene skal ned 45 prosent innen 2030.

Utfordring 2: Tett på 30 prosent i arbeidsfør alder faller utenfor skole og arbeid.

Utfordring 3: Fram mot 2040 blir det 40 prosent flere eldre som trenger hjelp

Samtidig går kommunene inn i mye tøffere økonomiske tider. Vennesla er i den heldige kategorien at vi har penger på bok. Dermed har vi tid og evne til å omstille på den riktige måten.

Store utfordringer foran oss

Kommunalbanken har sendt ut følgende kommentar om hva som venter kommunene i Norge framover: 

«2020-2030 kan bli det mest utfordrende tiåret i fredstid. Kommune-Norge skal håndtere en hverdag hvor vi blir langt flere eldre per. yrkesaktiv, hvor samfunnet skal omstilles fra fossilt til fornybart, og der dette skal gjøres samtidig som det økonomiske handlingsrommet blir mindre.» 

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand fra Kristiansand, har sagt det slik: 

«Nå skjer det. Vi står ved et veiskille. 20-årene er de gode tiders skumringstime. Glem alt du har sett av prioriteringer fra norske politikere til nå. Det neste tiåret, spesielt de fem siste, vil norske politikere måtte forholde seg til et helt annet handlingsrom i budsjettene.» 

For rådmann Skisland er det ikke noe alternativ å vente og se hvordan det går. Han vil aktivt ruste Vennesla kommune til å møte framtida: 

- Sist vi hadde en stor omorganiseringsprosess, var i 2007. Da hadde jeg klare tanker om hva jeg ønsket før vi begynte. Det har jeg ikke denne gang. Jeg er mye mer åpen og usikker. Men noe er jeg sikker på, sier Skisland og lister opp:

Vi må sette organisasjonen i stand til å møte de nye hovedutfordringene våre. 

Vi må få mer kraft til å samskape med samfunnet rundt oss . 

Vi må gjøre digitalisering til en fordel vi utnytter.  

I kommunestyret torsdag 13. februar fikk Skisland enstemmig støtte å gjennomgå hele organiseringen av kommunen. 

Slik organiseres prosjektet:

Ny organisasjon skal være på plass fra 1. januar 2021. Det legges opp til følgende framdrift: 

1.mars: Oppstart av prosjektet  

15. juni: Styringsgruppas innstilling 

15.juni-15. september: Høringsprosess 

16. oktober: Saken til politisk behandling 

5. november: Sluttbehandling i kommunestyret. 

Organisasjonssjef Heidi Engestøl blir prosjektleder for omorganiseringen. Hun kjøpes fri fra sin lederstilling.  

Arbeidet organiseres slik: 

Styringsgruppa: Den vil bestå av rådmannen, en fra rådmannens lederteam, to enhetsledere og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. 

Prosjektteamet: Skal gjennomføre arbeidet. Temaet ledes av Heidi Engestøl. Hun får med seg tre, fire medarbeidere som frikjøpes i deler av tiden. Kommunikasjonsrådgiver bistår fortløpende. 

Kvalitetssikringsgruppe: Hovedverneombud og representanter utpekt av styringsgruppas. Skal følge prosessen tett og gi konstruktive innspill. – Jeg kjenner ikke andre som har valgt denne løsningen. Vi hadde en slik gruppe i 2007 og det fungerte ypperlig. Derfor gjentar vi det, sier Heidi Engestøl. 

Arbeidsgrupper: Opprettes ved behov

Politisk forankring skjer ved at plan- og økonomiutvalget får jevnlig oppdatering underveis i prosjektet.

Samskaping og digitalisering

Det er allerede klart at det blir ei arbeidsgruppe for digitalisering og ei for samskaping.  

– Disse to områdene er blant de viktigste å utvikle for å løse de store utfordringene vi står overfor, sier rådmannen som mener Vennesla og norske kommuner generelt ligger langt bak andre sektorer på bruken av digitale verktøy 

Rådmannen tar også et helt spesielt grep rundt samskaping. Han vil ha en representant for Frivilligsentralene og en fra Næringsforeningen i inn i arbeidsgruppa.  

- Jeg har ikke hørt om noen norsk kommuner som gir frivilligheten og næringslivet plass i de interne arbeidsgruppene i en kommunal omorganisering. Desto viktigere. Vi skal samskape med brukere, pårørende, andre institusjoner, frivilligheten, næringslivet.... Da må vi tenke sammen med flere, sier han. 

Nye oppgaver- ingen mister jobb

Det er 13 år siden Vennesla kommune sist ble omorganisert. Da ble 32 lederstillinger fjernet og tonivåmodellen innført. Kommunen har nå fem kommunalsjefer i rådmannens ledergruppe. 27 enhetsledere leder de operative enhetene. 

Som ved alle omorganiseringer må ansatte regne med å få nye arbeidsoppgaver: 

- De sentrale forutsetningene er som følger: Alle vil beholde tilsettingsforholdet. Alle må være forbedret på endrede arbeidsoppgaver. Ingen skal settes ned i lønn som følge av omorganisering og vi følger avtaleverket og spillereglene i arbeidslivet, poengterer Heidi Engestøl.