Sagedal har arbeidet som ingeniør i enhet for plan- og utbygging i en årrekke og har bred erfaring fra planlegging i Vennesla.

- Når arbeidsgiver spør, må man være villig til å ta litt ekstra ansvar. Jeg hadde egentlig ikke sett for meg eller tenkt på denne rollen, sier Sagedal.

Han er konstituert fram til det er ansatt en ny enhetsleder for avdelingen på fast basis. Stillingen som enhetsleder for plan- og utbygging lyses om kort tid ut. Sannsynligvis vil ikke ny enhetsleder være på plass før etter nyttår.

Sagedal overtar fordi Eivind Mauland trer ut av lederstillingen. Etter avtale med rådmannen går han inn i en seniorrådgiver-rolle. Han skal fortsatt rapportere til kommunalsjef Aslak Wegge.