Drop-in vaksineringen mandag 11. oktober foregår mellom klokka 17.00 og 20.00.

Kun Pfizer-vaksine benyttes denne dagen.

  • Vi vaksinerer både 1. og 2. doser. Barn/ungdom mellom 12 og 15 år må ha med samtykkeerklæring fra begge foreldre/foresatte, eller begge foreldre/foresatte må møte fram. 
  • Vi tilbyr også 3. dose til de med alvorlig redusert immunforsvar (minst fire uker siden 2. dose for denne gruppen)
  • "Boosterdose", altså en tredje dose, tilbys også alle over 65 år som har fått 2. dose for minst seks måneder siden.
  • Helsepersonell som har fått sin andre dose for minst seks måneder siden, kan få oppfriskningsdose.

Her finner du samtykkeskjema for barn  12-til 15 år.