De viktigste sikkerhetsreglene vi har

 • Du må være minst 11 år og svømmedyktig for å gå alene i Vennesla svømmehall
 • Barn under 11 år må ha med en svømmedyktig person over 18 år som selv bader med barnet
 • Det er forbudt for ikke-svømmedyktige å oppholde seg alene i den dype delen av idrettsbassenget
 • Den svømmedyktige voksne (over 18 år) som har med seg barn under 11 år eller ikke-svømmedyktige må, til en hver tid, være sammen med og ha samlet kontroll på de ikke-svømmedyktige han/hun har med seg
 • All bading foregår på eget ansvar. Slå alarm til badevertene dersom du oppdager personer som trenger hjelp

Barn under 11 år og personer som ikke kan svømme

 • Du må være minst 11 år og svømmedyktig for å gå alene i Vennesla svømmehall
 • Barn under 11 år må ha med en svømmedyktig person over 18 år som selv bader med barnet
 • Det er forbudt for ikke-svømmedyktige å oppholde seg alene i på den dype delen av idrettsbassenget
 • Den svømmedyktige voksne (over 18 år) som har med seg barn under 11 år eller ikke-svømmedyktige, må til en hver tid, være sammen med og ha samlet kontroll på de ikke-svømmedyktige han/hun har med seg

Ansvar, rus og fotografering

 • All bading foregår på eget ansvar. Slå alarm til badevertene dersom du oppdager personer som trenger hjelp.
 • Alle som oppholder seg i Vennesla svømmehall må rette seg etter badevertenes anvisninger
 • Rusede eller støyende personer, samt personer med åpne sår bortvises fra badeanlegget
 • Alle typer fotoapparater og mobiltelefoner er forbudt i dusj- og garderobeområdet

Før bading

 • Før du bader må hele kroppen og håret vaskes med såpe. Badetøyet skal være rent og tas på etter kroppsvasken. Det er ikke tillatt å bade med undertøy
 • Bleiebarn skal benytte badebleie
 • Badegjester som av religiøse eller kulturelle årsaker ønsker å bade i heldekkende tøy må vaske hele kroppen, inkludert håret, og iføre seg rent tøy som dusjes før de inntar svømmehallen
 • Personer med åpne sår og smittsomme sykdommer kan ikke benytte badet

Ved bading, svømming, hopping og stuping

 • Ikke løp i dusj- og bassengområder, våte golv kan være glatte. Små barn anbefales å bruke badesokker
 • Du må aldri trekke noen under vann eller stupe på noen som oppholder seg i bassenget
 • Stuping og hopping skal ikke forekomme på de grunne områdene – kun fra anviste plasser. Stuping i opplæringsbasseng er ikke tillatt
 • Ved stuping skal kun åpne stupeplattformer benyttes og etter anvisning fra badevert. Kun en person kan stupe om gangen og forsikre deg om at det ikke er noen i vannet under deg. Ikke svøm under åpne stupeplattformer
 • Det er ikke tillatt for ikke-svømmedyktige å hoppe fra 3- og 5-meteren.
 • Har du hjerte- og karsykdommer, diabetes eller er gravid bør du unngå å bruke boblebadet og badstue av helsemessige årsaker
 • Barn under 18 år skal ha med ansvarlig voksen for bruk av badstue. Brukere plikter å følge egne regler for badstuen
 • Gjenstander (som glass, nåler, plast, tyggegummi) som kan medføre skader på personer og anlegg må ikke tas med inn i anlegget. Dette gjelder for eksempel dykkebriller i glass. Løse gjenstander skal legges i hyller ved bassengområdet. Sko skal settes i skohylle i garderobe

Sikkerhet for skoler, leietakere og svømmeklubber

 • For skoleklasser som har svømmeundervisning så er rektor ansvarlig for at nok personell er med barna i henhold til retningslinjene til utdanningsdirektoratet og at dette personellet er tilstrekkelig opplært i livredning i vann. Ansvarlige skal ha kompetanse til livredning på 3 meters dyp
 • For leietakere og svømmeklubb er hver ansvarlig for sikkerheten til sine deltakere/utøvere. Trenere og instruktører skal lede deltakere og det skal være forsvarlig antall deltakere i forhold til opplærte livreddere
 • Har du spørsmål kan de rettes til enhet for park og idrett i Vennesla kommune

Diverse

 • Personlig hygiene som barbering, negleklipping o.l. skal ikke forekomme i garderobeområdet
 • Barnevogner er ikke tillatt i garderober og bassengområde. Barnevogner settes under trapp ved hovedinngang på eget ansvar. Det er tillatt med bilstol eller liten bag
 • Bruk av snus, røyk, el-sigaretter og tyggegummi er ikke tillatt i svømmehallens lokaler
 • Mat og drikke skal inntas i sosialt rom. Det er ikke tillatt med mat inne i bassengområdet
 • Ta vare på dine eiendeler. Vennesla svømmehall er ikke ansvarlige for bortkomne gjenstander. Gjester bruker billettarmbånd for å låse inn sine verdisaker. Gjenglemte klær og gjenstander fjernes den 1. i hver måned. Verdifulle gjenstander oppbevares i resepsjonen og leveres til politiet den 1. i hver måned
 • Billettarmbånd tilhørende enkeltbilletter skal leveres tilbake i kafeen etter endt bading
 • Årskort og klippekort (blå armbånd) skal scannes ved garderobedøren – det er ikke tillatt å ikke registrere armbåndet. Årskort og klippekort er personlig – ved overtredelse av disse reglementer kan svømmehallen trekke inn årskort og klippekort
 • Overtredelse av reglene kan medføre bortvisning fra anlegget