I dag er det opp til fylkeskommunene om inntaket til videregående opplæring skal gjennomføres ved fritt skolevalg, eller gjennom inntaktsområder og nærskoleprionsippet.

Komuneneble bredt om ående svar til Utdanningsdirektoratet. Regjeringen hadde lagt opp til en høring med kun to svaralternativer:

  1. Fylkeskommunen skal innføre fritt skolevalg i ele fylket eller fristt skolevalg innenfor fastsatte inntaksområder i fylket
  2. Fylkeskommunen skal innføre fritt skolevalg i fylket, og kan bare fastsette inntaktsområder dersom det begrunnes i store avstander eller trafikale forhold. 

- Vi sender ikke noe digitalt svar. slik de ber oss om. Vi sender vår eget svar, for dette er en svært viktig sak for Vennesla og framtida til Vennesla videregående skoler, sa KrFs Karin Lilletun Langeland i kommunestyret og gikk mot egen regjerings løsninger.

Med 24 mot tre stemmer ble følgende uttalelse fra Vennesla kommune vedtatt:

Vennesla kommune mener at Fylkeskommunen selv skal bestemme inntaksordningen til videregående opplæring i fylket, og at dette ikke skal avgjøres av staten. Vennesla kommune ber om at det gjennomføres inntak etter nærskoleprinsippet.

Varaordfører Eivind Drivenes sa at fritt skolevalg er svært alvorlig i forhold til å sikre og utvikle gode utdanningstlbud utenfor de aller mest sentrale strøk. Han kalte fritt skolevalg for sentralisering. Han mener fylkeskommunene må kunne styre elevmassen etter nærskoleprinsippet, for å sikre et godt videregående tilbud til alle.

Aps Solveig Robstad mener fritt skolevalg egentlig er karakterbasert skolevalg og at kun de flinkeste kan velge fritt. De som bor i områder hvor skoletilbud må legges ned, eller har dårlige karakterer, mister valgfriheten.

Høyres Odd Grønberg sa at hans parti  er for fritt skolevalg, men at Vennesla Høyre er uenig med moderpartiet og regjeringen. Han støttet oppropet mot fritt skolevalg.

Kun Frp hadde et annet syn. Partiet stemte for alternativ 1 i regjeringens forslag.

Vennesla videregående skole fyller 40 år neste år - og har hatt avgjørende betydning for utviklingen og omstillingen i Vennesla. Langt flere venndøler fikk mulighet til videregående skole da de ikke lenger trengte å reise til byen. Flere av skolens fagtilbud er utsatt. Mister skolen elever, kan flere tilbud bli lagt ned.

Skolen ønsker dagens ordning videreført. I dag er det et eget inntaksområde til Vennesla videregående skole. Det er Vennesla, Øvrebø, Hægeland og Torridal.