Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SFO

Alle skolene i Vennesla tilbyr skolefritidsordning (SFO) - til elever i 1. - 4. trinn samt for barn med spesielle behov fra 1.-7. trinn.

SFO drives av Vennesla kommune i samsvar med Lov og forskrifter om skolefritidsordninger, samt kommunale vedtekter og plan for den enkelte skolefritidsordning.

SFO er et frivillig tilbud, utenom den obligatoriske skoledagen. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og barnas interesser.

Betalingssatsene fastsettes hvert år av Vennesla Kommunestyre i forbindelse med budsjettbehandlingen. Prisene kan justeres årlig. Kostnaden for plass i skolefritidsordning fremkommer på søknadsskjemaet eller se betalingssatser. Prisen vil variere i forhold til hvor mange timer i uken som benyttes. Ved eventuelle måltider på SFO, betaler foresatte selvkost.

Fra 01.08.2022 innføres ordning med 12 timer gratis kjernetid for SFO for elever på 1. trinn. Detaljene i ordningen er ikke klare, men SFO vil blir rimeligere for elever på 1. trinn. 

Hovedopptaket skjer i mars og den enkelte skole sender ut informasjon om SFO og søknadsprosedyre til foresatte til elever i målgruppen. Elektronisk søknadsskjema finnes i Visma Flyt Skole.

Ved spørsmål ta kontakt med den enkelte skole eller skoleadministrasjonen i kommunen.