De siste månedene har takstfolk og sakkyndig nemnd jobbet iherdig med å befare og vurdere eiendomsmassen i Vennesla. Målet er et mer oppdatert takstgrunnlag enn det kommunen nå skattlegger etter – og dermed riktig takst. De nye takstene vil sendes ut før 1. mars.

- Loven pålegger oss takster som gjenspeiler markedsverdien på eiendommene. Loven sier også at takstene skal gjennomgås hvert tiende år, forteller Oddvar Skov-Skov ved eiendomsskattekontoret i Vennesla kommune.

Promillen settes ned

Plan- og økonomiutvalget får til neste møte en sak om å sette ned promille-satsene for eiendomsskatt fra 4,5 promille ti, 3,0 promille. Samtidig skal bunnfradraget økes fra 375.000 til 500.000 kroner. Bunnfradrag har en sosial profil og betyr at en større andel av de verdifulle eiendommene skattlegges enn av de mindre verdifulle.

- Endringen i promille og fradrag må vi gjøre for å beholde eiendomsskatten på samme nivå som i dag. Vi skal ikke øke innkrevingen. Vi skal fortsatt ta inn rett rundt 19 millioner kroner årlig fra kommunens boliger og fritidseiendommer, forteller økonomisjef Gerd Signe Eieland.

Reduksjonen i promille kommer fordi takstene for eiendommene generelt sett økes.

- Her er det jo variasjoner fra eiendom til eiendom, men nåværende takster er eldre enn 10 år og nye takster skal gjenspeile dagens takstnivå, sier Skov- Skov.

- For det er vel ikke noe i eiendomsmarkedet og priser som tilsier at eiendommene har blitt ekstremt mye mer verd på ti år?

- Prisnivået har nok endret seg fra 2007, men det er også noen variasjoner mellom områder i kommunen. Sakkyndig nemnd har tatt utgangspunkt i ca. 200 eiendomshandler de siste tre årene rundt om i kommunen og jobbet videre utfra dette for å finne riktige sjablonger og komme fram til de riktige takstene, forteller Oddvar Skov-Skov.

Så riktig som mulig

Dette er et møysommelig og nesten vitenskapelig arbeid. Det lages sjablonger for ulike områder. Det regnes og måles og vurderes for å finne en slags felles kvadratmeterpris man kan ta utgangspunkt i. Samtidig gjennomføres befaring av hvert hus – og man vurderer områdene opp mot hverandre – blant mye annet.

Kommunen har leid inn fagfolk. Samtidig styres jobben av eiendomsskattekontoret, mens sakkyndig nemnd bestående av folkevalgte vedtar takstene.

- Når politikerne har vedtatt nye promillesatser, vil endelig takst bli beregnet. Nye takster sendes altså ut før 1. mars. Deretter er det seks ukers klagefrist hvor både sakkyndig nemnd og felles klagenemnd kommer inn i bildet.

Målet er å få en så riktig takst som mulig.

For nærings eiendommer er det fortsatt syv promille eiendomsskatt i Vennesla. Det ser ut som omtakseringen vil medføre høyere eiendomsskatt for denne type eiendom, men alle takstene på næringseiendommer er ikke endelig vedtatt av sakkyndig nemnd. I fjor tok kommunen inn 34 millioner kroner fra næringseiendommene i kommunen. Kraftverkene og de store bedriftene utgjør den største andelen av dette.

HER finner du mer informasjon om eiendomsskatt.