Det er i øyeblikket cirka 3.000 husstander i Kristiansand og Vennesla hvor søppel og avfall ikke er hentet i tråd med tømmerutinene.

Utfordringen er å få tak i ekstra personell, ekstra biler og ekstra utstyr. Hver dag er det så å så mange dunker som skal tømmes. Det er lett å forstå at det ikke uten videre enkelt å skaffe ekstra kapasitet på kort tid.

De kommende dagene vil likevel ekstramannskaper og ekstra-biler være på plass. Målet er å være ajour og tilbake til normalen i midten av januar.

Mange innbyggere har henvendt seg til Vennesla kommune siden dunkene ikke er tømt. Dunkene skaper også utfordringer for brøyte- og strøpersonell når de blir stående langs kommunale veger i lang tid.

Avfall Sør informerer publikum om at de har hatt en rekke møter med tømme-operatør de siste dagene og sammen funnet fram til løsninger.

Avfall Sør, som eies av Kristiansand og Vennesla kommuner, beklager forsinkelsene med tømming. Samtidig oppfordres innbyggerne til å gjøre tømmingen lettest mulig for mannskapene som kommer. Det er meldt betydelig med snø mot helgen og det er huseieres ansvar at dunkene er skuffet fram.

Avfall Sør informerer via sine hjemmesider