I toppåret like etter første verdenskrig fraktet de smalsporede damptogene på Setesdalsbanen over 420.000 passasjerer. Nå er det mellom 25.000 og 30.000 i året som opplever den unike og fantastiske jernbanestrekningen. Setesdalsbanen er en del av Vest-Agder museet

Den åtte kilometer lange strekningen mellom Grovane og Røyknes er helt unik i Norden. Du kjører over broer, gjennom tunneler og i et område med bratte fjell og gamle elvestryk. Du passerer den gamle gården Paulen og ruinene etter Kringsjå kraftstasjon. Det var i dette området Statkraft ble til for over 120 år siden.  Setesdalsbanen er unik med sine smale spor og sin store samling vogner og materiell.  Du passerer Vrengen, der snørasene gikk i fordums tid. Ett år måtte passasjerene feire jul innesnødd og innestengt. Det kan du lese mer om i boka  Fra gamp til damp.

Banen åpnet i 1896. Den skulle frakte nikkel fra nikkelverket på Evje og den skulle transportere tømmer til kysten og varer og gods til Byglandsfjord. I 1962 hadde bilismen overtatt og banen ble lagt ned. Takket være ildsjeler i Setesdalsbanens venneforening ble driften allerede i 1964 tatt opp igjen - nå som en museumsjernbane.Setesdalsbanen kjører mellom juni og september hvert år. Priser og rutetider finner du her