- En verdigere prisvinner finnes knapt. Vi har enormt mye å å være takknemlige til Thorsager for. Mange av Venneslas største attraksjoner og kulturminner, ja det vi er aller mest stolte av, kan vi takke Thorsager for, sier ordfører Nils Olav Larsen som delte ut prisen under Kulturkvelden i Kulturhuset fredag kveld.

Setesdalsbanen, Tømmerrenna. Paulen gård, Vigeland Hovedgård, Dampbåten Bjoren på Byglandsfjorden og Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal.

Uten Carl Fredrik Thorsager hadde trolig alt vært borte i dag.

Sikret og utviklet

I 1973 ble han valgt som styreleder i det som den gang het Setesdalsbanen Hobbyklubb.  I 1975 sørget han for omorganisering av banen til Foreningen Setesdalsbanen samtidig som den tidligere Hobbyklubben ble til en Venneforening.  Året etter sørget han for at Foreningen Setesdalsbanen kom inn under tilskuddsordningen for halvoffentlige museer. Budsjettet ble dermed økt med 400 prosent og grunnlaget for videre drift sikret.  Han var styreleder for Foreningen Setesdalsbanen i  10 år fra  1973 til 1982. I 1981 ble Setesdalsbanen omgjort til en stiftelse. Carl Fredrik Thorsager ble selvsagt valgt som leder av Stiftelsen, en jobb han hadde  fra  1981 til han  sluttet ved  banen  i  1992.  

Thorsager var også mannen som startet prosessen med forlengelsen av banen  til Røyknes.  Han fikk  fylt opp  den gamle  traseen  som  ble  satt  under vann etter banens  nedleggelse. Dette var helt avgjørende  for  at  banen i  2004 kunne  forlenges  helt  til  Røyknes. 

Thorsager fikk også omregulert verkstedsområdet på Grovane som fram til da var forbeholdt industriformål.  Dermed sikret han Setesdalsbanen disposisjonsrett for  hele verksted og omlastningsområdet. Igjen helt avgjørende for videre drift.

For egne penger

Han tok også initiativ til sikring av Paulen  Gård  og  påtok seg  som privatperson  ansvar for  vedlikehold  inntil Speideren et  par år senere  overtok  disposisjonsretten .

Det sier noe om interessen, pasjonen og viljen til å lykkes: Som student i 1972 kjøpte Carl Fredrik Thorsager for egne penger  sju personvogner, en passasjervogn samt resten av  reservedeler fra den da  nedlagte smalsporede Sulitjelmabanen  i Nordland  fylke og fikk alt sammen ned til Grovane.

Uten dette materiellet kan en vanskelig se for seg drift ved Setesdalsbanen.

 I 1980 sørget Thorsager for at Tømmerrenna  ble reddet  fra riving. Fellesfløtingen hadde rivningsplanen klar. Han fikk etablert stiftelsen som nå eier renna, og han sørget for å renovere flere hundre meter av Tømmerrenna på 80-tallet.  Resten av historien kjenner vi. I dag er Tømmerrenna et av regionens aller mest brukte turområder.

Bjoren og Sjølingstad

Men det stopper ikke her. Det bare fortsetter.  Thorsager er initiativtakeren til restaurering av dampbåten Bjoren. Han ledet utvalget for restaurering av dampbåten Bjoren i fem år og var mannen som tok k initiativ til restaurering. Han var også leder for restaureringskomiteen for Vigeland Hovedgård i flere år.  Styremedlem i Vennesla historielag og Vennesla kunstforening har han også vært i en årrekke.

Thorsager har vært en foregangsmann for bevaring av tekniske kulturminner ikke bare i Vennesla, men over hele landet. Han har stor ære for at Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal er tatt vare på og i drift. De andre museumsjernbanene i landet har alle hatt glede av Thorsagers hjelp og innsats.

Årets kulturprisvinner bor i Mandal. I 2016 ble han tildelt Riksantikvarens Kulturminnepris. Allerede i 2005 ble han tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull.