- Serveringsstedene har et ansvar for å hindre smittespredning og må følge nasjonale og lokale retningslinjer. Vennesla kommune forventer at serverings- og skjenkestedene forstår sentrale og lokale myndigheters intensjoner om å begrense ansamling av mennesker, og innretter virksomheten ut fra dette, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Kontroll og tilsyn

Det vil føres tilsyn med og kontrolleres at statlige og lokale føringer etterkommes. Denne uken har det vært møter mellom kommuneoverlegen og skjenke- og serveringssteder som har hatt utfordringer med å forholde seg til regelverket. Vennesla kommune ønsker på denne måten å forebygge alvorligere hendelser og bidra til en best mulig smittesiutasjon i Vennesla..

Det blir gjort endringer i regelverket som gjør det mulig for kommuner å frata enkeltsteder skjenkebevillingen i en avgrenset periode hvis de ikke følger kravene om avstand. Dette vil gjelde alle steder med bevilling. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på helsemyndighetens sider:

fhi.no og helsedirektoratet.no

 

Gode smittevernregler

 

NHO har utarbeidet en ganske enkel og grei oversikt over gode smitteverntiltak. Den kan du lese HER. Hovedpunktene er som følger:

 • Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme
 • Unngå trengsel ved inngang, bardisk, toaletter etc, vurder tiltak for å organisere kø
 • Gjester må ikke stå tett samlet i lokalet, men hovedsakelig sitte ved bord
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal servere all alkoholholdig drikke ved bordene.
 • Det er ikke tillatt å servere alkohol etter kl 24.
 • Etter dette har gjestene 30 minutter til å drikke opp.
 • Det er lov til å servere mat fra buffet eller på annen måte. Servering av mat fra buffet forutsetter gode smitteverntiltak.
 • Antall gjester rundt et bord må ikke være flere enn at serveringsstedet klarer å overholde smitteverntiltak, maksimalt 20 personer i en gruppe
 • Legg til rette for at alle gjester som ikke tilhører samme husstand/ familiegruppe kan holde 1 meter avstand.
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom bordoppsett innendørs og utendørs. Pleksiglassvegg o.l. kan kompensere for avstandskravet.
 • Legg til rette for kortbetaling og annen kontantløs betaling
 • Et godt smitteverntiltak er å unngå at for mange gjester må dele utstyr, som menyer, serveringsbestikk, ketsjupflasker, vannmugger, saltbøsser og all annen mat og utstyr som er ment for deling.
 • Sørg for hyppig renhold av alle utsatte flater. Husk å bruke ren klut.
 • Gjester oppfordres til god håndvask og sett ut antibac eller lignende ved inngang/ bardisk ved behov
 • Ansatte må kunne overholde 1 meter avstand til hverandre ved vedvarende arbeid på kjøkken etc.
 • Det er greit å passere hverandre/ stå nærmere i korte tidsrom av gangen.
 • Sørg for god opplæring av alle ansatte. Ansatte bør jobbe i faste crew så langt det lar seg gjøre, for å unngå smitte mellom ansatte
 • Det bør utpekes en smittevernansvarlig for hvert skift
 • Lag rutiner for hva som skjer dersom en gjest eller en ansatt blir smittet.

Viktige nettsider:

Mattilsynets råd kan du lese HER

Folkehelseinstituttets veiiledning om store arrangementer kan du lese HER

Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger for idrett, kultur og andre virksomheter kan du lese HER.