De fleste fotgjengerulykker skjer i byene og tettsteder.

Gatebelysning skaper falsk trygghet, og mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys.

- Dette stemmer ikke!

Selv om du ser bilen, er det ikke sikkert at bilisten ser deg.  

Til tross for at andelen voksne som bruker refleks har økt de siste årene, er den totale andelen fortsatt for lav.

På landsbasis brukte bare 39 % refleks i 2016. I Vest-Agder var det kun 20 % som brukte refleks i fjor.

Fylke                                    Andel som bruker refleks           Andel på landevei           Andel på sentrum

Vest-Agder                              20 %                                                     29 %                                      11 %

Landsgjennomsnitt                  39 %                                                     47 %                                      31 %

Tips til refleksbruk

  • Refleks reduserer risikoen forå bli påkjørt i mørket med 85 prosent
  • Refleksen bør henge i knehøyde
  • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider
  • Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes i trafikken
  • De beste refleksene beveger seg ved bruk
  • Husk at du trenger refleks selv om det er gatebelysning

Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg hvis du går uten refleks i mørket.

Refleks er forbruksvare, riper svekker refleksjonen.

Nullvisjonen deler ut reflekser som du kan hente GRATIS  på kommunens servicetorg så langt beholdningen rekker.

Se hva CARL har å si om refleksbruk

Refleks.jpg