Seksjon for samfunnsutvikling er en del av rådmannens stab på strategisk nivå.  Seksjonen har ansvaret for å ivareta kommunens rolle som samfunnsutvikler. I dette ligger også ansvaret for fagområdene; kultur, næring, miljø, kommunelegetjenesten og overordnet planlegging.

Vi ønsker å bidra til at Vennesla kommune skal være et godt sted å både bo, arbeide og bruke sin fritid.