Alle de seks har kjent smitteveg og smitten er i kjente klynger.

Det er utført 228 tester siste døgn.

Ha en flott søndag. Husk smittevernrådene!