Fem av de smittede er under 19 år. 

Siste døgn er det foretatt 169 tester

Det er til nå denne uka utført cirka 850 tester

Det er til nå meldt 22 smittetilfeller, og av disse er bare to over 19 år.