Til sammen åtte nye smittetilfeller er altså oppdaget denne helgen.

På møtet i kveld deltar også ledelsen ved Venneslaheimen, slik at vi kan jobbe videre med å få oversikt over hvor mange ansatte og beboere som er å regne som nærkontakter. Vi minner om at de fleste ansatte og beboere på sykehjem både er vaksinert med dose en og dose to. Situasjonen med smitte på institusjon er helt annerledes i alvorlighetsgrad nå enn den ville vært for ett år siden. Det er likevel en uønsket situasjon.

Smittesporerne har hatt mye å jobbe med denne helgen, og jobber fortsatt. Det er ikke total oversikt over smitte og nærkontakter ennå.  De fleste smittede tilhører en gruppe unge voksne. Smitten der har spredt seg raskt, også blant personer vaksinert med en dose. Ingen er blitt alvorlig syke.

Uavklart virusvariant

- Det er ennå ikke analysert hvilken variant av smitte disse representerer. Men spredningsmønsteret passer godt med delta-varianten, og vi må være forberedt på at delta-varianten vil dominere i vår kommune også innen kort tid, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane, som forklarer videre:

- Delta-varianten er kjent for å gi en virusmengde hos de smittede som er 1000 ganger antall til tidligere dominerende varianter. Det er en mengde som det kan være vanskelig for immunsystemet å slå helt ned, selv om man er vaksinert. Derfor blir også flere litt syke, særlig om de har fått kun en dose vaksine. 

Etter dagens regler skal ikke fullvaksinerte i smittekarantene. De som har fått en dose for mellom 3 og 15 uker siden slipper også karantene. Nærkontakter i denne kategorien, anbefales å være ekstra nøye med smittevernrådene, spesielt avstand og å treffe færrest mulig. De må teste seg mellom 3 og 7 dager etter siste eksponering, og trenger etter det ikke særskilte tiltak. 

Det er fortsatt mange som ikke er fullvaksinerte, og det er derfor viktig at alle er oppmerksomme på den nye smittesituasjonen.

Oppfordrer til å ta vaksine

- Det er noe usikkert hvilke utslag Delta-varianten vil gi her i Norge. Trolig vil smitten ikke overbelaste sykehus og helsevesen. Men dersom mange blir smittede, kan en del også få eventuelle langtidseffekter av sykdommen. Vi anmoder derfor igjen om at alle uvaksinerte benytter anledningen på drop-in førstkommende tirsdag 3. august kl 17-20 i Venneslahallen, sier Dalane.

 Dessuten anmoder vi alle om å følge smittevernrådene fortsatt, slik at vi hindrer delta-varianten i å spre seg hos oss. Vi regner med en mer en mer normal hverdag når de fleste er fullvaksinerte om noen uker. Etterhvert nå vil vaksinen sikre befolkningen så godt at vaksinen overtar for alle de andre tiltakene.

Pressen kan få mer info av ordfører Nils Olav Larsen eller kommuneoverlegen når møtet med Venneslaheimen er over.