Fire smittetilfeller er koblet sammen med tidligere smittede. En var allerede i isolasjon, øvrige i karantene.

Det er to tilfeller som ikke er gjort endelig rede for og hvor smittepsorerne jobber for fullt. Det ene dreier seg om smitte i russen. Her har vi ikke oversikt over smittesituasjonen nå tirsdag ettermiddag. Det jobbes med å få oversikt over nærkontakter og er tett dialog med smittesporingsteam i nabokommuner.

Viktig: Hvis du er usikker, ikke ring smittesporerne. De ringer deg hvis du er aktuell å snakke med!

Vennesla videregående skole har følgende info:

"En russ tilknyttet Vennesla vgs er bekreftet smittet. Noen av russens nærkontakter, som går på skolen, venter på prøvesvar.  Skolen har derfor valgt at elever som har rullet med Venneslarussen denne helga må i forebyggende karantene. Skolen går også over på digital undervisning i morra 12. mai. 

– Det er gjennomført heldagsprøve mandag og tirsdag denne uka der elever på flere trinn har deltatt. Skolen har valgt å ha en lav terskel på å sette elever i forebyggende karatene med bakgrunn i den smittesituasjonen kommunen er i for tiden. Vi ber derfor alle også om å ha lav terskel for å for å la seg teste. Vi samarbeider tett med kommunens smittesporingsteam og når de har fått oversikt over situasjonen vil skolen videreformidle info til de som kan gå ut av forebyggende karantene, forklarer rektor Gyrid Nedberg Grønlid.

Skolen vil holde stengt onsdag 12. mai, opplytser rektor: – Når vi nå har mange elever og ansatte i forebyggende karantene så vil skolen gi tilbud om hjemmeundervisning for alle elever 12. mai. Kontaktlærer vil orientere om opplegg ved start på dagen. Så forventer vi å kunne gå tilbake til ordinær undervisning igjen 18. mai, avslutter Gyrid Nedberg Grønlid

Ett tidligere mulig smittetilfelle i Vennesla, meldt søndag, viser seg ikke å være smitte likevel, via nye tester. Det betyr at klasse 8E ved Vennesla ungdomsskole kan avvikle sin foreløpige karantene.

Vi kommer ikke tilbake med mer info før vi har endelig oversikt over situasjonen.