- Alle jobber bedre med lave skuldre. Jeg kan tenke meg at travelheten og prestasjonspresset kjennes godt. Helt normalt. Slapp av.

Erfarne mentorer, spente lærere

Det var et slags hovedbudskap fra de erfarne mentorene Anne Sørli fra Skarpengland skole og Anita Tambini fra Hunsfoss. Er det noe nye lærere trenger, sier de, så er det å møtes og snakke litt om hvordan det er å stå alene i klasserommet på en helt ny arbeidsplass. Både Sørli og Tambini har lang trening som mentorer og kompetanse i veiledningsfaget.

De unge lærerne nikket. Det var godt å høre at de slett ikke er alene om å kjenne på litt stress og press. De nye lærerne er:

Stine Johannessen (Samkom), Charlotte Kvamsdal (Vennesla), Hanne Karen Undhammer (Vennesla ungdomsskole), Marte Hodnemyr Mangseth (KVarstein), Heidi Bjelland Tengesdal (Moseidmoen og  Anne Karlsen (Skarpengland).

Alle seks forteller om en fin tid siden skolestart, men det er også tøft å begynne som ny. De gleder seg til å få lov å dele sorger og gleder med mentorene. 

Mentorordning for nye lærere er lovpålagt. De seks nye lærerne i Vennesla skal utover året ha fire møter av to timer med sine mentorer.

Mye skal oppnås

Veiledningen skal sikre en best mulig overgang mellom utdanning og yrke, ivareta den nyutdannede, hjelpe til med å reflektere over egen praksis og kunne mestre pedagogiske utfordringer i praksis, være nettverkskapende og sikre kvaliteten i skolen.

I tillegg er det et mål å rekruttere og beholde dyktige lærere i Venneslaskolen.

På første samling fikk de seks nye læreren følgende utfordring: Fortell om en suksesshistorie og hvorfor det gikk så bra. Deretter forteller du om en utfordring og hvordan du kunne tenkt annerledes.