Det handler om så mye samtidig. For eksempel:

  • Hvordan vi bor.
  • Hvordan unge kan hjelpe eldre og eldre kan bo hjemme lenger i nye måter å planlegge boliger på.
  • Hvordan vi ferdes og beveger oss. At det er kort veg og lett å gå til aktiviteter - eller at skyssen er lett å få tak i.
  • Hvordan vi planlegger kommunen helsefremmende.
  • Hvordan nybakte foreldre stiller opp med besøksbaby på sykehjemmet.
  • Hvordan våre kjøkken utvikler matkultur og sikrer matlukt på alle sykehjem
  • Hvordan frivillige stiller opp som turkamerater, besøksvenner og hjelpere
  • Hvordan næringsliv og frivillige og det offentlige skaper sammen og finner nye løsninger – sammen.
  • Hvordan vi bygger de gode fellesskapene - sammen.

Alt dette og mye mer er viktig når vi skal skape en kommune der mennesker kan leve hele livet. Fordi Vennesla jobber godt med disse temaene er vi nominert til den nasjonale Leve-hele-livet-prisen 2022. Utdelingen skjer i Oslo 16. november. Vi håper vi vinner.