Hva er School-In

School-In er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø – forventningers betydning for endring av skolekultur. Prosjektet er finansiert med midler fra Forskningsrådet og er et innovasjonsprosjekt i FINNUT.

Formål med prosjekt School- In er å utvikle forskningsbaserte arbeidsmåter som skoleledelse og personalet kan anvende for å endre skolens forventningsstrukturer, og for å arbeide konkret og skolebasert med inkludering i skolen.

Innovasjonen som pågår i perioden 2017-2020 har til hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015). School-In bruker funn fra prosjektet Lærende regioner (Norges Forskningsråd), som viser at skolekultur utvikles gjennom skolens relasjon til lokalmiljøets forventninger (Langfeldt, 2015).

School-In er initiert av Agder-kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla som har valgt å samarbeide med Universitetet i Agder.  Prosjekteier er Vennesla kommune.

Deltakere

Prosjektleder: Jorunn H. Midtsundstad, professor, Universitetet i Agder, Institutt for pedagogikk
Administrativ leder: Steinar Harbo, kommunalsjef oppvekst, Vennesla kommune
Koordinator: Line Håberg Løvdal
Lillesand kommune, Arnt Jørgen Eidsaa, kommunalsjef
Iveland kommune, Bente Voreland, rådgiver barnehage/skole
Songdalen kommune, Kristin Eidet Robstad, kommunalsjef oppvekst
Søgne kommune, Jon Wergeland, kommunalsjef
Universitetet i Agder, forskerteamet:
Førsteamanuensis Inger Marie Dalehefte, Institutt for pedagogikk
Førsteamanuensis Stefanie Hillen, Institutt for pedagogikk
Universitetslektor Kirsten Johansen Horrigmo, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Universitetslektor Grethe Ingebrigtsvold Sæbø, Institutt for pedagogikk
Universitetslektor Maria Kristianne Myrann, Institutt for pedagogikk