Hannah Berntsen Harildstad og Mathilde Wennerberg sang for politikerne, mens Jan Alex Emmelkamp og David Førde spilte gitar. Alle fire er elever ved Kulturskolen i Vennesla og de fikk stor applaus.

Fire gruppeledere slutter

Etterpå startet behandlingen av saker, og det ble en historisk dag i kommunestyret, av flere grunner.

For det første: Fire gruppeledere deltok i sine siste budsjettmøter.  KrFs gruppeleder Daniel Bakken, Aps gruppeleder og varaordfører Berit Kittelsen, Frps gruppeleder Alexander Etsy Jensen og Høyres gruppeleder Jens Røed har alle takket nei til gjenvalg før valget neste høst. 

Store saker

For det andre: Kommunestyret vedtok tidenes største utbyggingsprosjekt i Vennesla sentrum da politikerne sa ja til Hunsøya-planen til God Driv AS. Kommunestyret sa enstemmig ja til planene om 500 boliger og ny bro. Flertallet sa også ja til kjøpesenter, mens KrF ville si nei til butikker under1500 kvadratmeter størrelse.

For det tredje vedtok kommunestyret et budsjett som sier endelig ja til ny kirke - en utbygging som har vært diskutert i godt over 120 år i Vennesla.

KrF, Sp og Ap valgte å endre litt på budsjettet også i kommunestyret. Det ble gjort to endringer i forhold til forfmannskapets innstilling. Det skal brukes 250.000 kroner på en mulighetsstudie/reguleringsplan for ny flerbrukshall på Hægeland. Dessuten skal konsekvensene av innsparingene på én prosent i barnehage og pleie- og omsorg legges fram som egen sak. 

Rådmannen minnet forsamlingen om at det er strammere tider framover. Han sier pengebruken neppe kan opprettholdes og han varsler at det i løpet av få år må gjøres mer omfattende tiltak enn å effektivisere flatt på alle enheter. Han varsler en prioriteringsdebatt hvor politikerne ser på om kommunen skal kutte ut tjenester, omorganisere kommunen, eller endre og effektivisere strukturer.

Øvrige vedtak:

  • Godkjenning av detaljregulering for Bevervegen/Hellåslia i Heptekjerr 
  • Godkjenning av utredningen som foreslår nytt Midt-Agder NAV-kontor som i tillegg til Vennesla også betjener kommunene Evje og Hornnes, Iveland, Bykle, Valle, Bygland og Åseral.
  • Inntaksregler for videregående skoler i nytt felles Agder-fylke. Kommunestyret ønsker nærskolemodellen der elevene får ekstra poeng for å søke nærskole, og at Mosby, Steinsland, Engesland og Strai får Vennesla som primær-nærskole. Elever fra Iveland og Setesdal får nærskolepoeng både for Vennesla og Setesdal videregående skole. 
  • Gjennomgang av kommunes stiftelser. Kommunestyret ønsker ikke å etablere nye stiftelser og ber om at det startes arbeid med å omdanne kommunes stiftelser. Formålet er å øke den demokrastiske kontrollen, siden stiftelser skal operere helt uavhengig av sin egen stifter.
  •