- Nesten alt positivt begynner med at man greier å sette seg ned og snakke sammen. Jeg tror vi er flinke på det i Vennesla. Det er liten forskjell på høy og lav. Derfor er vi gode på samskaping, sier rådmann Svein Skisland.

Rørlegger Steinar Holbæk forsøker å finne løsninger på utenforskap sammen med Ann Lisbet Drivenes og Anne Britt Engestøl.
Rørlegger Steinar Holbæk forsøker å finne løsninger på utenforskap sammen med Ann Lisbet Drivenes og Anne Britt Engestøl.

Mangfold

Samskaping var nøkkelordet for konferansen som samlet over 100 deltakere fra hele Agder i PM5 på Hunsfos torsdag. Her satt skoletapere, rusmisbrukere og næringslivstopper sammen med lærere, rektorer, kommunalsjefer og politikere. Ildsjeler fra frivillig sektor møtte tørre byråkrater. Sjef og lærling satt ved samme bord.

- Likeverdighet er nøkkelen til samskaping. Vi må gi hverandre akkurat samme plass og verdi. Fordi vi alle lever liv som gir kompetanse og innfallsvinkler. Kommunen vet ikke hvordan det er å være nav-klient. Det er det gutten som går på Nav som vet, sa Anne Romsaas fra KS i Oslo.

Sterke foredrag

Dagen begynte med sterke fordrag fra Brian og Kenneth og Allan og jorunn.

Brian fortalte om 30 år som rusmisbruker. Nå har han vært rusfri i 2736 dager og stortrives med sjansen han har fått på Hunsfos Bryggeri.  

Allan Tharaldsen fortalte om at noen tilfeldigvis havner på den sida og andre på den andre sida av lykken i livet. Livet er litt flaks. Han hadde derfor null problemer med å ta inn Brian og gi en sjanse. Han mener næringslivet må være glad i folk, ellers er det liten vits.

Jorunn Sagen Olsen fortalte at hun droppa lærerutdanning etter to år på UiA. Da orket hun ikke streve med dysleksien lenger. Nå leder hun Frivilligsentralen i Vennesla og er en av Norges fremste eksponentene for samskaping – altså at næringsliv, brukere, frivillighet, kommune og andre spiller sammen for å løse oppgaver.

Rådmann Skisland har vært en pådriver for å få til mer samskaping i Vennesla. Eldrebølgen kommer med dobbelt så mange eldre som før. Samtidig står en tredel av de unge utenfor skole og arbeid.

- Det sier seg selv at kommunen ikke kan løse dette. Vi må få alle gode krefter til å skape sammen, sier han.

Rådmann Svein Skisland
Rådmann Svein Skisland under idedrodlingen. Han mener samskaping er viktig framover.

Likeverd er nøkkelen

Konferansen sluttet med bord-oppgave. På hvert bord satt det folk fra næringsliv, sosialklienter, kommunalt ansatte og så videre. Sammen skulle de finne løsningen på utenforskap.

Anne Romsaas brenner for samskaping og sier dette er framtida.

- Dette er ikke å sende på høring, eller skape medvirkning eller ta med på råd. Da er kommunen bestiller og den som definerer. Når vi skaper sammen, er likeverd nøkkelen. Alles stemme og alles erfaringer er like verdifulle., Vi må skape et klima der kommunen sammen med innbyggerne skaper løsninger. Dette er demokratiutvikling også. Vi vet jo at de beste løsningene finnes når vi hører på ulike menneskers ulike erfaringer, sier hun.

Hvor får engasjementet utløp?

Romsaas viste bilde av et sementfortau fra Ålesund. «Pul staten», hadde noen, trolig en ungdom, risset inn i sementen. Hun viste bilde av stor-demonstrasjoner i Paris med folk i gule vester.

- Tenk alt engasjementet som ligger bak både teksten i Ålesund og aksjonenei  Paris. Tenk hvis vi som kommuner og lokalsamfunn og demokrati kunne samskape i stedet – at energien ble brukt til positiv utvikling, at vi fikk generert alle disse ressursene inn til å skape nye løsninger, sa Romsaas og fortsatte:

- Greta Thunberg er blitt verdensstjerne. Hvordan håndterer vi ungdom med slikt engasjement ? Har vi samskapings-arenaer der vi kan hjelpe hverandre? Må Venneslas Greta Thunberg skape sin egen arena? Det er enorme ressurser hvis vi begynner å utnytte hverandre kvaliteter til å skape sammen.

Fremtidens lokalsamfunn kan ha blitt skapt rundt bordene i Hunsfos Næringspark. Kanskje ble frø sådd. Rådmann Skisland er i alle fall klar på at samskaping er en svært spennende måte å forsøke å utvikle Vennesla videre på.

- Vi har et fantastisk samarbeid mellom frivillig sektor, kommunen og næringslivet. Vi må bare ta dette enda flere hakk videre, mener han.