Omtrent slik kan vi oppsummere tirsdagens samskapingsmøte i Kulturhuset. Litt over 20 mennesker kom for å finne noen svar på spørsmålet «Hvordan skal Vennesla utvikle seg»

Samskaping pågår hele tiden, og det var samskapongskoordinator Jorunn Sagen Olsen som ledet kvelden. Vi skal samskape om mange gode løsninger i årene framover. Hun arrangerer flere slike kvelder utover året, sammen med Vennesla Næringsforening og Frivillighetssentralene.

Samtidig pågår det spesielle arbeidet med å lage ny kommuneplan for Vennesla. Den er det egentlig politikerne som vedtar og det er de som skal stake ut kursen for kommunen fra mot 2035 og 2040. Kommuneplanen er kommunens viktigste plan og sier noe om all utvikling i kommunen – og hvilke mål vi sammen skal sette oss.

Også i kommuneplan-arbeidet er medvirkning viktig. Derfor var dette samskapingsverkstedet fokusert med kommuneplanens samfunnsdel som tema. Det vil også komme skjema på kommunens hjemmeside hvor alle kan komme med sine innspill.

Hva skal Vennesla satse på og hvordan skal kommunen utvikles?

På møtet i kulturhuset gikk ord som «raus», «tolerant», «innenforskap», «felleskap», «gode møteplasser» og «mangfold» igjen. De frammøtte uttrykte stort ønske om en kommune med bygder der flest mulig kan få brukt sine ressurser og få lov og mulighet til å utvikle seg selv og sin egenart.

Mange mener vi må satse enda mer på at barn og unge får gode oppvekstvilkår. Møteplasser gikk igjen. Både parker, grøntområder, både møteplasser ute og inne i alle tre bygdene. Gode møteplasser der vi kan treffes og berike hverandre. Som ei sa:

«vi må ha møteplasser hvor vi kan bli kjent med hverandre og hverandres behov og ressurser. Det vil skape tillit og inspirasjon».

Under gruppearbeidene kom spørsmålet: I 2040, hva skal Vennesla kommune være da?»

Og her kom svarene som vi begynte denne info-artikkelen med:

Ordfører Nils Olav Larsen tok ordet og lanserte «kommunen som er god for alle å bo og leve i». Næringsforeningas representant, Odd Grønberg, lanserte «Vennesla - den foretrukne kommunen når noen skal etablere næringsvirksomhet». På bordet hans var det også enighet om at Vennesla kommune mer og mer skal bli den grønne, urbane kommunen på Agder.

Alle var dessuten enige om at alle i Vennesla kommune bør være med i minst en frivillig aktivitet. Det vil bety mye positivt.

Nå fortsetter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret får et forslag i januar. Der står de tre hovedutfordringene til Vennesla sentralt:

  • Kimautslippene skal ned 55 prosent innen 2030
  • Utenforskapet på 26 prosent skal reduseres. Vi skal ha økt innenforskap
  • Demografiutfordringen. At vi har god helse og lever lengre er jo bare flott, men det blir krevende å skaffe nok hender til alle oppgavene når vi samtidig blir færre unge.

På møtet orienterte også leder i Vennesla frivilligsentral Hege Grunnet om Venneslaportalen.no og arbeidet med denne samskapingsplattformen.