- Stort sett, men det finnes jo alltid noen som ikke fornøyde med skatteoppkreveren. Jeg har blitt truet med både VG og politiet….

- Fortell!

- Ja, det ville du ha likt, men jeg har taushetsplikt, ler Arne. 

Han elsker å tirre litt.

Tirsdag 28. august var siste dag i jobben  som skatteoppkrever.  Arne begynte i kommunen 1. mai 1981 – for 37 år siden. Han skal fortsette med diverse oppgaver noen måneder, før han takker for seg for godt. Det gleder han seg til.

- Det er passelig å slutte nå. Jeg mista futten for et års tid siden. Ting var ikke like moro lenger – jeg tror det er alderen, forteller han.

Vokste opp mellom drosjer og melkespann

Noe mer venndølsk enn Arne Strandberg skal du lete lenge etter, både inni Herredshuset og utenfor. Derfor er det bare naturlig at 66-åringen er først ut i vår nye serie om kommuneansatte. Intervjuene vil komme med litt ujevne mellomrom.

Arne blir rent forstøkt når vi ikke aner hvor Strandberg-navnet kommer fra.

- Nå skal du høre. Navnet stammer fra omtrent der fyrhuset ligger på vestsida av Hunsfos. Der bodde min oldefar Tobias Olsen Heiseldal. Han tok navnet Strandberg etter plassen. Det er ikke mange som vet dette, forteller skatteoppkreveren.

Flere vet at Arne er født og oppvokst der parkeringsplassen utenfor Meny er nå. Han vokste opp mellom meieri, drosjesentral, sykebilgarasje, lastebilene til Nesheim, Eikenes kolonial og Tappen (dagens Esso).

-Et flott lite sentrum. Når jeg lå i senga om kvelden, kunne jeg høre på duren hvilken drosjesjåfør som tok ut.  Asbjørn Nilsen, Øyvind Røllend og Erling Fredriksen hadde litt ulike lyder i bilene. Det var forresten mye mer bråk i sentrum den gang enn nå. Nå er det jo som en kirkegård så stille.

- Forklar!

-Når 12-ruta kom med festfolket fra byen utpå natta, kunne sentrum være fullt av liv. Noen venta for å kjøre andre hjem. Noen venta bare. Bilene sto på lang, lang rekke.

Arne havnet i byen på handelsskole. Han jobba på Asko Agder i Lillesand da tilbudet om jobb kom i Vennesla.

Da folk betalte kontant

- Jeg begynte som sekretær i kassa. Vi hadde eget avlukke med luke inne i ganga på Herredshuset. Folk betalte det meste kontant, både avgifter, husleie, hjemmehjelp, husmorvikar og mye. Det er ikke så mange år siden vi avviklet kontant-betalingen.

Formelt har Arne Strandberg vært skatteoppkrever siden 2007, men han har samlet inn skatten siden 1986. Da begynte han som trekk-kontrollør. Siden innkreveren ble syk, gikk det ikke lenge før han overtok «hele greia».

- Åssen har det vært å være skatteoppkrever?

- Flott jobb. Du treffer harli mange greie folk og er mye på farten.  Arbeidsgiverne er de beste oppkreverne. De samler inn mye forskuddsskatt. Likevel må man rundt på besøk. Det er arbeidsgiveravgift, restskatt, skatt fra selskaper og så videre. De fleste betaler med glede, men noen saker kan være vonde. Det er ikke lett å kreve inn noe der det ikke er noe å hente.

Ti svømmehaller - i året!

Arne Strandberg har hatt ansvaret for innkreving av rundt 1,3 milliarder skattekroner i Vennesla hvert år de siste årene. I tillegg har han hatt ansvar for Iveland.

Beløpet tilsvarer bygging av 10 svømmehaller – hvert år!

De neste månedene lar Arne restanser være restanser. Gisle Espeland overtar som skatteoppkrever. Arne og Oddvar Skov-Skov skal framover jobbe mye med omtaksering av bygdas eiendommer i forbindelse med nye eiendomsskatte-takster. Arne var med på å innføre den første eiendomsskatten i 1986.

- Da ble det eiendomsskatt for et lite område i sentrum, i tillegg til verker og bruk. Vi kalte det bare Lilletun-området, for det var han som foreslo sentrumsskatt, ler Arne.

Skatter heiene høyt

Det er få områder Arne Strandberg skatter høyere enn Venneslaheia . Da snakker vi om de immatrielle verdiene.

- Vi har fantastiske heier i denne bygda. Som pensjonist skal jeg bruke enda mer tid til skogs. Hogge litt ved, rydde noen skiløyper og fotografere mye mer.

- Hvor liker du deg best?

- Jeg kjenner hver sti både på Venneslaheia, Drivenesheia og heiene i nord. Skal jeg trekke fram en plass, må det bli Rågeheia, nedenfor Rønninga med Fisketjønn.  Mange flotte plasser og stier, sier Arne, som ble født i sentrum, har bodd 22 år i Vaåsen i «Ørebø», men som nå bor i Hallandsåsen. Han er enkemann, far til to og bestefar til fire.

- Et spørsmål vi har tenkt å stille til alle i denne serien: Hvis du får all makt, hva vil du da endre i Vennesla?

- Da ville jeg flytta sentrum til Ringveien og Lyngveien på hi-sia og sørget for nærhet til elva. Enormt dyrt, men vi må få venndølene tilbake på elva.

Selv om Arne er blitt truet, har verken VG eller politiet ringt. Arne mener han må ha greid seg tålig greit i kommunen. 

Full utrykning!

Det ble mer oppstyr da han og nabo-guttene skulle ha mimrefest for noen få år siden.  Blålys blinket og folk fra brannvesen og politi banket hardt på døra til gjengen som satt i kjelleren i Nesheims hus like før det skulle rives.

- De trodde lysene var brann. Det ble svær sak i avisen, ler Arne Strandberg.

Han håper  at avslutningen  i kommunen vil gå roligere for seg.