Kommuneplanen samfunnsdel er Vennesla kommunes øverste styringsdokument ved siden av årsbudsjett og økonomiplan. Det er i samfunnsdelen kommunen sier noe om hvordan lokalsamfunnet og kommunen skal utvikles de kommende årene. Planen danner så grunnlag for kommuneplanns arealdel, som sier noe om hvor vi skal bygge hva,og hvor vi ikke skal bygge.

Samfunnsdelen ble sist vedtatt i 2019

Samfunnsdelen til kommuneplanen i Vennesla