Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Salgsbevilling alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Skjenkebevilling alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling. Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling.

Ambulerende/enkeltanledning skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Etablererprøve for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøve i alkoholloven

Det er to ulike kunnskapsprøver i alkoholloven. En for salgsbevilling i butikk, og en for skjenkebevilling på restaurant, bar eller pub. Skal du være styrer eller stedfortreder av en salgs- eller skjenkebevilling, er det et krav om at du ha bestått kunnskapsprøven.

Er du daglig leder for et serveringssted, må du ha etablererprøven før du kan få serveringsbevilling. Det er krav om serveringsbevilling for å få alminnelig skjenkebevilling.
 

Hvem må ta kunnskapsprøven?

Er du styrer eller stedfortreder, er det krav til at du har bestått kunnskapsprøven. 

 • Kunnskapsprøven i alkoholloven - salgsbevilling
  Du må ha bestått prøven og være fylt 20 år hvis du skal være styrer eller stedfortreder på et sted som har salgsbevilling for alkohol. Er du ansatt for å selge alkohol i en butikk må du være over 18 år.
   
 • Kunnskapsprøven i alkoholloven - skjenkebevilling
  Du må ha bestått prøven og være fylt 20 år hvis du skal være styrer eller stedfortreder på et sted som har skjenkebevilling. Er du ansatt for å skjenke alkoholholdig drikk grp. 1, 2 og/eller 3 må du være over 18 år.
  Er du ansatt for å skjenke alkohol, må du ta ansvarlig vertskap e-læringskurs.


Hvem må ta etablererprøven?

Skal du være daglig leder for en virksomhet som driver med servering av mat og drikke, må du ta etablererprøven for serveringsvirksomhet. Prøven viser at du har nødvendig kunnskap om økonomistyring og den lovgivningen som har betydning for driften.


Hvor og når kan jeg ta prøvene?

Ring innbyggertorget i kommunen på tlf.nr. 38 13 72 00 for å avtale tid for å avlegge prøven på Herredshuset.

Husk på dette:

 • Prøvene koster 400 kroner og du betaler med bankkort
 • Ta med deg legitimasjon
 • Kunnskapsprøven tar 60 minutter
 • Etablererprøven tar 90 minutter
 • Hvis du ikke består første gangen, kan du ta flere prøver - du betaler for hver prøve du tar 
 • Prøvene finnes kun på norsk


Kan jeg bruke noen hjelpemidler?

Skal du ta kunnskapsprøven, kan du ta med ordbok hvis du trenger det.

Skal du ta etablererprøven for servering, kan du ta med lovverk

Det er ikke lov å bruke mobiltelefon.

Du kan få 30 minutter ekstra tid, hvis du har legeerklæring på at du trenger det.

 

Hva er pensum?

Etablererprøven for serveringsvirksomheter
Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter er pensum og kan kjøpes hos www.vinn.no

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.

Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling.
Du kan kjøpe boka på www.vinn.no