Det viser Folkehelseprofil 2019 som ble offentliggjort denne uka.

- Det mest urovekkende er antallet unge som ikke er i jobb eller utdannelse, men som mottar stønader. Det nye prosjektet Venneslabroa vil bety svært mye positivt her etter hvert, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Ifølge Folkehelseprofilen er 15 prosent av befolkningen mellom 20 og 29 år i Vennesla på ulike trygdeytelser og stønader, mot 8,5 prosent for Norge totalt. Det er altså nesten dobbelt så mange som faller utenfor i Vennesla som andre steder.  (Tallene er fra 2017 og vi har hatt betydelig reduksjon i sosialhjelpsutbetaling siden den gang, må bemerkes).

- En psykolog sa en gang: Det hjelper ikke å ansette flere psykologer når befolkningen strever. Du må styrke skolene og barnehagene. Tidlig innsats er svært viktig – og her jobbes godt nå i Vennesla.  Vi går i riktig retning.  Å omstille et industrisamfunn til en ny tid og å endre levekår tar veldig lang tid. Dette handler om alt fra holdninger til kulturer og til helseplager og forurensing og masse. Tunge ting, sier Dalane.

Folkehelseprofilen viser at Vennesla nærmer seg landsgjennomsnittet på flere og flere områder. For eksempel er det ikke lenger statistisk signifikant forskjell mellom Vennesla og landet når det gjelder hvor mange som har fullført videregående skole og tatt utdanning i aldersgruppen 30 til 39 år.

På flere områder skårer Vennesla langt over landsgjennomsnittet. Færre (14 prosent) bor trangt i Vennesla enn snittet for landet (19 prosent) og langt flere i Vennesla er fornøyd med sosiale treffsteder enn landet. Mens 67 prosent er fornøyde i Vennesla er bare 50 prosent fornøyde i Norge.

Troen på et lykkelig liv er like stor i Vennesla som landet for øvrig. Rundt 75 prosent tror de vil få et lykkelig liv.

Vennesla er aller best på drikkevannskvalitet. Den er på 100 prosent, langt over landet forøvrig.

Vennesla har noe dårligere lese- og regnemestring i skolen enn landet for øvrig. Samtidig viser andre tall at skolen har økt antall grunnskolepoeng kraftig siden 2014. Det er kraftig bedring.

- Som sagt tar det tid å endre levekår. Men mye positivt skjer, og det vil medføre endring gjennom de neste tiårene, sier Dalane.

Han trekker for eksempel fram ny svømmehall, skiparken på Sandrip, Kulturhuset og strandsti. Slike investeringer vil medføre bedring i folkehelsen. Nå er 18 prosent av ungdommene i Vennesla lite fysisk aktive, mens taller for landet er 14 prosent. Venneslaungdom bruker også mer tid på skjerm enn snittet.  32 prosent bruker over fire timer av fritiden hvert døgn foran en skjerm, mot 26 prosent på landsplan.

Her kan du lese mer om detaljene i folkehelseprofilen:

FOLKEHELSEPROFIL FOR VENNESLA