Agder Energi Vannkraft minner om at vannføringen på tørrlagte strekninger i regulerte vassdrag kan øke raskt og uten forvarsel. 

Vannføringen kan stige raskt dersom en kraftstasjon stopper på grunn av uforutsette hendelser. Vannet som skulle vært brukt til kraftproduksjon må da i stedet slippes ut gjennom damlukene. Det kan da det oppstå farlige situasjoner for folk som bader eller oppholder seg nær elveleiet. Alle må derfor være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene.

Dersom produksjonen ved Steinsfoss kraftstasjon i Vennesla stopper opp og 150.000 tusen liter vann hvert sekund plutselig fosser ut fra dammen ved Beihølen og videre nedover vassdraget, vil det få minutter senere være livsfarlig i elva. Agder Energi har dokumentert med film hva som skjer ved slike hendelser på utvalgte strekninger:

Se filmene!

Vrengen

Kringsjå

Steinsfoss