- Veldig bra. Vi har levert godt over tre tonn til sammen. Det høres kanskje ikke så mye ut, men når man tenker på at mye er plast, er det snakk om et veldig volum, sier Joachim Nystøl. Han er ingeniør I teknisk enhet og har hatt ansvar for Strandryddeuka i Vennesla i 2021

Kommunen utfordret alle skolene, lag, foreninger og bygdefolk til å delta. Skolene har gjort en formidabel jobb innenfor korte frister

- Ja, og ved mange skoler tok elevene søppel med hjem, eller leverte på skolen. Derfor vet vi ikke helt hvor mye som egentlig ble samlet inn, men vi har passert tre ton med god margin, sier Nystøl, som takker skoleledelsen, lærere og alle som har bidratt.

Ved Vennesla voksenopplæring tok de også utfordringen og en rekke av Venneslas sist ankomne innbyggere var ute og gjorde en innsats for fellesskapet.

Fadila og Zineb er  fornøyde med
Fadila og Zineb er fornøyde med "søppelfangsten".

Fremdeles mulig å delta

- Vi burde nok ha vært tidligere på ballen. I alle fall var det få lag, foreninger og nabolag som deltok i aksjonen, kanskje grunnet litt korte frrister. Her har vi mye å gå på neste år, sier Nystøl. Samtidig minner han om at det går an å rydde søppel selv om Strandryddeuka er over for i år.

- Vi har noen hundre søppelsekker og hansker igjen på Servicetorget. Der er det bare å komme innom hvis noen ønsker å ta en dugnad. Det er veldig bra hvis noen vil ta mer ansvar og rydde et område, sier Nystøl.