- Vi har i vår gjennomgang og kvalitetssikring oppdaget at vi har beregnet noe uriktig grunnlag når vi økte timeprisen for hjemmehjelp 1. januar 2015. Dermed har enkelte betalt noe mer enn de skulle, sier rådgiver May-Lene Lunde Uberg i helse og omsorg.

Beregnet selvkosten for høyt

De som har under 2G i inntekt betaler 205 kroner pr måned for hjemmehjelp/ praktisk bistand. For personer med inntekt over 2G kan kommunen i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene for praktisk bistand. Øvre tak er imidlertid det tjenesten koster å produsere (selvkost).

Vennesla kommune øket timeprisen for brukere med over 2G i inntekt i 2015. I beregningsgrunnlaget for selvkosten ble det da regnet inn både lønn, sosiale kostnader og andre kostnader som transport.

Har redusert prisen

Men i følge regelverket er det kun lov å beregne selvkost til hjemmehjelp ut fra lønn og sosiale kostnader. Andre kostnader ved ordningen skal ikke regnes med. I juli i år ble derfor timeprisen redusert fra 406 kroner til 360 kroner.

- Da vi oppdaget at vi hadde operert med for høy timepris , begynte vi en omfattende jobb med å regne tilbake alle timepriser for hver enkelt bruker helt fra 2015. Vi er ikke helt i mål med all utregning, men det nærmer seg, sier Uberg.

Fra 36 til 4000 kroner

Mellom 40 og 50 personer vil få tilbakebetalt penger. Den minste summen er 36 kroner, den høyeste er rett under 4.000 kroner.  Samlet har kommunen krevd inn noe over 100.000 kroner for mye.

De som har penger til gode skal ha fått brev om dette for kort tid tilbake.

Hvis noen ikke har fått brev, men mener de kan være berørt, kan de ta kontakt med  May-Lene Lunde Uberg via kommunens sentralbord på 38 13 72 00