Være med på å redusere ensomhet

- Vi opplever en tid hvor vi nesten ikke kan treffe hverandre. Da må vi bruke de nye hjelpemidlene så godt vi kan. Nå er det viktig å være der for hverandre. Jeg har lært meg videomøter på svært kort tid og med veldig bratt læringskurve, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Mennesker som bor alene kan fort bli ensomme i den spesielle situasjonen vi er inne i. Statistikk viser at over 680.000 nordmenn sliter med ensomhet i en normal samfunnssituasjon.

  • Du kan ta den ekstra telefonen.
  • Du kan bruke skype
  • Du kan bruke facetime
  • Det finnes også utstyr som kan kjøpes hvis du ønsker kontakt med eldre som er alene, men som ikke kan de moderne teknologiske verktøyene. Et system er Komp. Det kan kjjøpes i elektriske forretninger og gir mulighet til at digitale barn og barnebarn deler bilder, meldinger og har videosamtaler med sine besteforeldre, uten at de gamle trenger kunnskaper.

Visste du at de mest utsatte gruppene for ensomhet er mennesker over 80 og barn og ungdom?

Ikke tøm kontantkortet

Mange med utfordringer ringer Vennesla kommune om dagen. Kanskje pleier de å være på dagsenter. Nå trenger de noen å snakke med og bruker kontantkortet til å å samtale med kommunen. Vi oppfordrer om å ringe oss og så be om at vi ringer opp igjen, for å redusere mobilkostnadene til den enkelte

50 færre i karantene

Det er altså ingen nye, kjente smittetilfeller i Vennesla siste døgn. Vi har en innbygger. Pasienten som var innlagt på sykehus med mistanke om korona, var ikke smittet.

På det meste har over 120 kommuneansatte vært i karantene samtidig. Onsdag er tallene 72, fordelt på 31 i helse og omsorg og 41 i andre enheter.