Du kan lese mer om klima og gjenbruk på våre klimasider under Grønn Urban Bygd.

Avfall Sør heter det interkommunale selskapet som har ansvar for innsamling av alt avfall fra husholdninger og fritidsboliger i Kristiansand kommune og Vennesla kommune. Avfall Sør henter også på returpunktene. Selskapet drifter også fire gjenvinningsstasjoner. Den nærmste ligger på Støleheia i Vennesla. Blå Kors drifter gjenbruksstasjonen i Sørlandsparken.

Du finner all informasjon du trenger om alt fra tømmekalender og hentedager til hjemmekompostering, søppelsortering, åpningstider og gjenbrukstips på hjemmeidene til:

Avfall Sør

På hjemmesidene kan du også registere bilen din slik at du enklere kommer inn på gjenvinningstasjonene. Du kan melde deg på sms-varsling slik at du får påminnelser om hvilke dunker som skal tømmes neste gang. Det er mye informasjon der som stadig oppdateres.