Skaper trivsel
Jobben renholderne gjør har mye å bety for trivselen for alle oss andre som jobber i kommunale bygg, enten det er barnehage, skole, svømmehall eller kontorer.

Ullevål sykehus
«Renholdernes dag» er blitt markert hver første mandag i desember siden år 2000. Initiativet til dagen stammer fra Ullevål sykehus. Sykefravær blant renholderne var høyt og det ble undersøkt hvorfor.  Mange oppga at de syntes at de hadde et lavstatusyrke, og følte seg lite motiverte. Da startet sykehuset med "Renholdernes dag" for å skape oppmerksomhet rundt renholderne, og for å vise at alle setter pris på dem og den viktige jobben de gjør.

Renholderne i Vennesla har markert dagen de siste ti årene, også i år blir dagen markert med kake.

Vi gratulerer våre renholdere og alle renholdere i landet med dagen og takk for jobben dere utfører.