- Det har vært fantastiske år i Vennesla kommune siden jeg begynte på Vennesla skole i 1998, sier Frode Aarøe, som nå begynner som avdelingsleder ved Kvadraturen videregående skole i Kristiansand – en jobb han bare ikke kunne si nei til.

Frode jobbet fire år på Vennesla skole, før han tok turen til Samkom noen år. Deretter var han hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet tre år, før han for ti år siden entret rektorstillingen ved Hunsfoss skole.

- Det er litt rart å slutte når man vet skolen skal legges ned. Men som jeg har sagt før, det er helt nødvendig å gjøre noe med skolestrukturen i Vennesla for å frigjøre ressurser til undervisningen, sier Aarøe.

Oppvekstsjef Steinar Harbo ønsker Aarøe lykke til videre.

- Jeg vil hylle Frode, for han har gjort en kjempejobb i alle posisjonene han har hatt i Venneslaskolen, sier Harbo.

Han mener det blir en veldig god løsning med Astrid Føreland som rektor for både Hunsfoss skole og Moseidmoen skole fram til Hunsfoss legges ned våren 2022. De to skolene skal smelte sammen og det skal bygges en ny felles kultur, og det var unaturlig å søke etter en ny rektor til en skole som kun skal drives videre et drøyt år.

Astrid Føreland gleder seg til oppgaven og hun overtar formelt første skoledag etter påske:

- Dette blir spennende. Vi skal styrke ledelsen med en halv stilling her på Moseidmoen og vi styrker også på Hunsfoss. I sum skal vi få nok lederressurser til å gjennomføre dette på en god måte når jeg blir noe mer overordnet i mitt arbeid.

Føreland minner om at alle i Venneslaskolen allerede er ganske godt samspilte, men hun gleder seg likevel til å forene to kulturer med sikte på ytterligere framgang.

- Koronaen er litt ekstra kjedelig akkurat nå. Vi skulle gjerne hatt flere treff sammen, men det går dessverre ikke, sier hun.