- Nå er vi i en periode der arbeidsgivere bør våge å tenke utradisjonelt. Ta kontakt med oss. Vi kan bidra med kvalifiseringsløp og støtte, sier leder for NAV Midt-Agder på Hunsøya, Cecilie Limm Pedersen.

Hun sier vi nå har en gylden anledning til å redusere utenforskapet i Norge. Med godt samarbeid mellom NAV og arbeidsgivere kan mange i utenforskap få jobb og kvalifisering. Det er ikke alltid man kan ansette ferdig kvalifiserte mennesker. Samfunnsendringene og ikke minst tempoet på endringer gjør at bedriftene i stadig større grad må skolere og videreutdanne sine egne ansatte.

Arbeidsledigheten på Agder er nå nede i 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er bortimot historisk lavt. Fra NAV Midt-Agder meldes det at vi må tilbake til rundt årtusenskiftet for å finne lavere ledighet.

-Veldig lav ledighet kan skape problemer for næringslivet. Samtidig er det mange utenfor arbeidslivet som kan bli framifrå ansatte hvis vi tror på dem, gir dem litt tid og skolering. Jeg oppfordrer derfor bedrifter som trenger folk om å ta kontakt med NAV. Vi har mange gode ordninger vi kan samarbeide om, sier Limm Pedersen.

Siste måned har ledigheten falt mest for gruppen menn under 30 år. Ledigheten gikk ned med 90 personer for denne gruppen i mai sammenlignet med april. Det er et godt tegn på økende inkludering og at vi nå kan oppleve redusert utenforskap.

Antall helt ledige på Agder er redusert med 237 personer sist måned til 2553.

Innlandskommunene Evje og Hornnes, Valle, Bygland, Bykle, Sirdal, Åmli og Vegårdshei har alle under én prosent ledighet i månedsskiftet mai/juni. Sirdal er aller lavest med 0.3 prosent ledige.

Flekkefjord har Agders høyeste ledighet med 3,2 prosent.