Derfor er det lurt ved utreise til annet land å sette seg godt inn i reglene i det landet du skal til. Det er en rekke gode norske nettsider som hjelper deg med det. 

Vi anbefaler denne:

helsenorge- reiser til og fra utlandet

Reiseforskringens vilkår og regler  rundt korona kan være lurt å sjekke ekstra grundig før utreise.