Hva tilbyr vi?

Rehabiliteringsteamet arbeider med alle som trenger opptrening etter alvorlig sykdom og skade, for eksempel slag, bruddskader og nevrologiske lidelser.

Vi jobber mest inn mot personer som er inne til opptrening på korttidsavdelingen ved Vennesla omorgssenter.

Vi bistår både under korttidsoppholdet og i overgang til hjemmet når det er behov for dette.

Vi bistår også ved hjemmekartlegging med tanke på hjelpemidler. 

Dersom brukere reiser direkte hjem fra sykehus (eller andre institusjoner) bistår vi også med kartlegging og opptrening.

Vennesla kommunes rehabiliteringsteam består av fysioterapeut og ergoterapeut som samarbeider om å gi brukeren et godt tilbud.

Kontaktinfo:

Rehabiliteringsteam:

Tlf: 91 36 22 48, tast 2 for ergoterapi

Teamet har kontor på Helsesenteret i Sentrumsvegen 41